top of page

BioCover on Taanis välja töötanud vedelsõnniku hapestamise tehnoloogiad, mis vähendavad ammoniaagi lendumist sealse keskkonnakaitseaemeti kinnitusel kuni 70%. Vedelsõnniku hapestamine annab lisaks keskkonna säästmisele ka positiivse majandusliku efekti, sest väheneb oluliselt mineraalväetiste ostuvajadus ja tõuseb põllusaagikus.Hapestamist saab teha hoidlas, laudas või laotamise käigus.

Ammoniaagi lendumisel sõnnikust ja lägast haihtub õhku oluline osa ressursist, mida muidu saaks kasutada põllumajanduses. Ammoniaagiheited ei ole ainult mitte ohuks Läänemere seisundile vaid ka inimeste tervisele, moodustades sekundaarseid peenosakesi nagu näiteks ammooniumnitraadi ammooniumsulfaadi aerosoolide osakesi - need kuuluvad inimese tervist enim kahjustavate saasteainete hulka.

Sõnnikukäitlemise ja hoiustamisega kaasneb sõnniku pinnalt ammoniaagi lendumine. Lendumise vähendamiseks on parimad meetmed sõnnikuhoidlate katmine ja vedelsõnniku sisestus - või segamislaotamine.

Ammoniaagi kontsentratsioon sõnnikus sõltub ammooniumi (NH4+) pluss peaks olema üleval! ja ammoniaagi (NH3) pluss all  vahelisest keemilisest suhtest. Sõnniku PH vähendamine ehk happelisuse suurendamine nihutab mittelenduva ammooniumi ja lenduva ammoniaagi tasakaalu ammooniumi kasuks. Ammoniaagi lendumine on suurim kui vedeslõnniku pH on 7-10. Lendumine väheneb kui pH on alla 7 ja juba pH väärtuse juures 5,5 mõõdetav vaba ammoniaak peaaegu puudub. Läga hapestamisel väävelhappega (H2SO4) numbrid all väheneb ammoniaagi lendumine järk-järgult ning peatub täielikult sealäga puhul pH 5 ja veiseläga puhul pH 4 korral.

Väävelhappe kasutamine hapestamisel lisab mulda väävlit, toimides väetisena.

Bio Cover pakub mobiilset hapestamise tehnoloogiat, millega hapestamine toimub lägalaotamise ajal. Sellisel juhul on happe kulu minimaalne, kuna hapestatakse ainult vedelat fraktsiooni. Läga laotamisel on võimalik pH sensori abil jälgida pH taset ning hapestamine toimub vastavalt vajadusele automaatselt. Süsteem lisab traktori esiripp-paagist 96%-st väävelhapet ning soovi korral ka raudsulfaati. Iga kuupmeetri läga kohta kulub umbes 2 liitrit väävelhapet (oleneb läga pH tasemest, mida süsteem automaatselt jälgib) ning ammoniaagi lendumise vähendamine on pH 6,4 tasemel 50%.

Taanis hapestati 2016 hooaja kogu lägast 70%. SyreN süsteeme on töös ka Saksamaal, Hollandis, Rootsis ning projekti raames ka 2017. aastal Poolas, leedus, Lätis, Eestis.

Tooted

SyreN
SyreN+
Artikkel 1
Syren tõendus-deklaratsioon
Artikkel "DCD Inhibiitor"
Artikkel 4
Artikkel "Ramiran"
Artikkel 5
Artikkel "Hapete kasutamine läga laotamisel"
Artikkel "GHG"
Artikkel "Vedelsõnnik ja mulla harimine"
Artikkel "Väetiste käitlustehnoloogiad ja -masinad
bottom of page